Consilier Juridic 54 vizualizări

Expirat

POSTUL: CONSILIER JURIDIC (DEFINITIV) – COD COR 261103

COMPARTIMENT: OFICIUL JURIDIC

Principalele atribuţii

 • Întocmeşte şi / sau avizează pentru legalitate acte juridice în legătură cu activităţile desfăşurate la nivel de companie şi filialele sale (contracte incheiate cu partenerii societatii in limba româna şi/ sau engleză, decizii, adrese, notificări, împuterniciri, somaţii către clienţi/ furnizori ai societăţii, etc.);
 • Ofera asistenţă şi consiliere juridică conducerii companiei şi tuturor compartimentelor companei;
 • Emite puncte de vedere referitoare la: riscurile cu privire la tranzacţiile şi eventualele litigii ale clienţilor companiei, contractelor comerciale, civile sau financiare, modalitatea de aplicare a prevederilor legale in domeniul relaţiilor de muncă.
 • Reprezinta compania în faţa instanţelor judecătoreşti în baza unor împuterniciri prealabile
 • Participă la întocmirea: cererilor, acţiunilor, plangerilor, contestatiilor, apeland la caile de atac ordinare si extraordinare la procedurile legale, precum şi a oricăror alte documente de natură jurisdicţională sau procedurală;

Condiţii specifice:

 • Studii superioare de specialitate finalizate (licentiat al unei Facultati de Drept);
 • Experiență minim 5 ani intr-un post cu responsabilitati similare;
 • Cunostinte temeinice de drept civil, dreptul muncii, drept procesual civil şi administrativ;
 • Bune abilitati de comunicare, Capacitate de prioritizare si de respectare a termenelor limita;
 • Capacitatea de analiză și sinteză;
 • Capacitatea de a lucra atât în echipă cât și individual;
 • Adaptabilitate și flexibilitate în abordarea situațiilor nou apărute;
 • Cunoștințe operare PC (pachet MS Office);
 • Cunoşterea limbii engleze constituie un avantaj ;

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA :

 • Codul Civil
 • Codul de procedura civila
 • Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • Codul muncii – Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
 • Statutul profesiei de consilier juridic
 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile
 • Legea nr. 62/2011 dialogului social
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Legea nr. 554/2004 contenciosului administrativ
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • Hotărârea Guvernului nr. 979/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Romarm” – S.A. prin fuziunea Societăţii Naţionale „Romarm” – S.A. cu Regia Autonomă „Arsenalul Armatei”
 • Teste Grilă – drept civil, drept procesual civil, cordonator Rodica Constantinovici, autori Laura Andrei ș.a., Ediția a VII-a, Vol. I, Editura Solomon.

Candidaţii care îndeplinesc condiţiile pot depune CV-ul însoţit de scrisoarea de intenţie prin formularul de contact sau la adresa de email [email protected]. până cel târziu data de 06.10.2022, ora 14,00.

Selecţia se va realiza potrivit procedurii anunţate pe site-ul companiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine şi de la Biroul Resurse Umane, la telefon 021.4131125, interior 221/222.

Mai multe informații

 • Acest job a expirat!
Distribuie acest job
Informație Companie
 • Numar de Joburi 13 Joburi
 • Categorii Servicii Productie
 • Adresa companiei Bulevardul Timișoara nr. 5B, Sector 6, București, România

Cariere.ro este un site generalist de locuri de muncă care acoperă toate domeniile. Toate anunțurile sunt verificate înainte de a fi publicate în platformă.

Parteneri

HotNews – www.hotnews.ro

Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe. Am înțeles ☒