Inginer Mecanic 83 vizualizări

Expirat

Compania Naţională ROMARM S.A. cu sediul în Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea  postului de INGINER MECANIC (cod COR  214401). 

CONDIŢII SPECIFICE OBLIGATORII DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR:

 • Absolvent de studii superioare în domeniul tehnic;
 • Minim 3 ani experienţă în domeniul tehnic;
 • Cunoştinţe de operare PC – MS Office (în special Excel);
 • Cunoşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională ( de preferat limba engleză), reprezintă un avantaj;
 • Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă;
 • Capacitate de adaptare la situaţii noi.

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE POSTURILOR:

 1. INGINER MECANIC
 2. a) Management operațional al activităților de expertiză tehnică necesare pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare produse/prestare servicii.
 3. b) Management organizațional, strategic și tactic al proiectelor de operațiuni compensatorii aferente contractelor pentru nevoi de apărare și al activităților de parteneriat industrial.
 4. c) Management tactic și operațional al activităților tehnice necesare pentru derularea contractelor de furnizare produse și de prestare servicii, inclusiv de management al configurației produselor contractate.
 5. d) Gestionare bază de date și coordonare activități executate de filialele companiei pentru soluționarea defecțiunilor constatate la produsele livrate și aflate la terți beneficiari în etapa de operare și mentenanță.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ :

 • Legea nr. 232/2016, privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Hotărârea nr. 611 din 23 august 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 189 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare privind operaţionale compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
 • Hotărârea nr. 459 din 5 aprilie 2006 cu modificările şi completările ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
 • Hotărârea nr. 955 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea domeniilor prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii şi a modului de ierarhizare a acestora prin multiplicatori de compensare şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobate prin HG nr. 459/2006.
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2011 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii.
 • Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE:

În vederea înscrierii la concurs/examen, candidaţii vor transmite pe adresa de e-mail [email protected] până cel târziu la data de 11.04.2022, ora 12 00 , următoarele documente:

 • Curriculum vitae (se vor include date de contact, inclusiv adresă de e-mail);
 • Scrisoare motivaţională.

Candidaţii selectaţi pe baza CV-urilor transmise, care corespund cel mai bine necesităţilor companiei, vor fi anunţaţi prin e-mail în vederea prezentării la proba scrisă, ocazie cu care vor prezenta, în mod obligatoriu, actul de identitate, diploma de studii şi cazier judiciar în original.

După selecţia dosarelor, procedura va mai cuprinde două etape, respectiv:

 1. Proba scrisă
 2. Interviul

Candidaţii care nu prezintă la proba scrisă,  diploma de studii în original şi cazier judiciar, pierd dreptul de a mai participa la acestă probă şi implicit la procesul de selecţie.

Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se face în baza baremului stabilit, care va fi afişat la avizierul companiei, imediat după desfăşurarea probei scrise.

Atât proba scrisă cât și interviul vor fi punctate cu note de la 1 la 10, admiţându-se fracţiile.

Interviul de selecţie are rolul de departajare a candidaţilor.

Rezultatul probei scrise şi a interviului se va afişa pe site-ul companiei  cu menţiunea „admis” sau „respins”.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv interviu, în intervalul orar 900 – 1400 , pe adresa de e-mail [email protected].

Rezultatul analizei contestaţiei va fi afişat pe site-ul companiei, în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.

Anunţarea câştigătorului (candidatul care obţine cel mai mare punctaj) se va face după soluţionarea eventualelor contestaţii.

Menţiuni suplimentare:

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, la telefon 021.4131125, interior 221/222.

Prin trimiterea aplicației tale pentru acest anunț de angajare îți exprimi acordul de a fi contactat prin email sau telefon, cu scopul de a-ți oferi mai multe detalii despre postul vizat, de a stabili o întâlnire sau o discuție ulterioară relaționată oportunității de angajare. CN ROMARM SA va respecta principiile GDPR astfel încât prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, iar datele colectate să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Mai multe informații

 • Acest job a expirat!
Alertă Joburi pe Email
Vezi 1–0 din 0 rezultate
Distribuie acest job
Informație Companie
 • Numar de Joburi 18 Joburi
 • Categorii Servicii Productie
 • Adresa companiei Bulevardul Timișoara nr. 5B, Sector 6, București, România

Cariere.ro este un site generalist de locuri de muncă care acoperă toate domeniile. Toate anunțurile sunt verificate înainte de a fi publicate în platformă.

Parteneri

HotNews – www.hotnews.ro

Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe. Am înțeles ☒