ADMINISTRATOR FINANCIAR PATRIMONIU 87 vizualizări

Expirat

Compania Naţională ROMARM S.A. cu sediul în Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea  postului de ADMINISTRATOR  FINANCIAR PATRIMONIU (cod COR  263111)

 

 1. CONDIŢII SPECIFICE OBLIGATORII DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR:
 • studii superioare economice sau tehnice;
 • capacitate de prioritizare şi de respectare a termenelor limita, capacitate de analiză şi sinteză, spirit de initiativa, flexibilitate.
 • cunoștințe operare PC (pachet MS Office);
 • experiența în domeniul administrării patrimoniului constituie avantaj

 

 1. ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI:
 • Elaborează documentele necesare, pe baza cererilor primite de la filiale, pentru solicitarea fondurilor de la buget aferente investiţiilor cuprinse în programele anuale de investiții.
 • Întocmeste documentaţia necesară pentru vânzarea/închirierea de active .
 • Întocmeşte documentaţia pentru vânzarea de acţiuni deţinute de companie.
 • Analizează şi supune spre aprobare propunerilor de modificare a capitalului social al companiei.

 

 1. BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA :
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 (*actualizată*) privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare – domeniul investițiilor
 • HOTĂRÂRE nr. 203 din 20 februarie 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente
 • HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 (**republicată**)(*actualizată*)privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • Legea nr.137/2002 vânzarea de acțiuni

 

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE:

În vederea înscrierii la concurs/examen, candidaţii vor transmite pe adresa de e – mail [email protected] sau prin formularul de înscriere  până cel târziu la data de 10.06.2022, ora 12 00 , Curriculum vitae (se vor include date de contact, inclusiv adresă de e-mail, etc);

Candidaţii selectaţi pe baza CV-urilor transmise, care corespund cel mai bine necesităţilor companiei, vor fi anunţaţi prin e-mail în vederea prezentării la proba scrisă, ocazie cu care vor prezenta, în mod obligatoriu, actul de identitate, diploma de studii .

După selecţia dosarelor, procedura va mai cuprinde două etape, respectiv:

 1. Proba scrisă
 2. Interviul

Candidaţii care nu prezintă la etapa de proba scrisă,  diploma de studii în original pierd dreptul de a mai participa la acestă probă şi implicit la procesul de selecţie.

Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se face în baza baremului stabilit, care va fi afişat la avizierul companiei, imediat după desfăşurarea probei scrise.

Atât proba scrisă cat si interviul vor fi punctate cu note de la 1 la 10, admiţându-se fracţiile.

Interviul de selecţie are rolul de departajare a candidaţilor.

Rezultatul probei scrise şi a interviului se va afişa pe site-ul companiei  cu menţiunea „admis” sau „respins”.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv interviu, în intervalul orar 9 00 -14 00 , pe adresa de email [email protected]

Rezultatul analizei contestaţiei va fi afişat pe site-ul companiei, în termen de doua zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.

Anunţarea câştigătorului (candidatul care obţine cel mai mare punctaj) se va face după soluţionarea eventualelor contestaţii .

 

Menţiuni suplimentare:

 • Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, la telefon 021.4131125, interior 221/222.

Mai multe informații

 • Acest job a expirat!
Distribuie acest job
Informație Companie
 • Numar de Joburi 13 Joburi
 • Categorii Servicii Productie
 • Adresa companiei Bulevardul Timișoara nr. 5B, Sector 6, București, România

Cariere.ro este un site generalist de locuri de muncă care acoperă toate domeniile. Toate anunțurile sunt verificate înainte de a fi publicate în platformă.

Parteneri

HotNews – www.hotnews.ro

Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Află mai multe. Am înțeles ☒